IUNG-PIB



Wybranie
zakresu czasowego:

12 h

dzień

2 dni

3 dni

tydzień

miesiąc

rok

dowolnie





Ostatnia doba - Prędkość wiatru w Puławach

Prędkości wiatru w Puławach

Ostatni tydzień - Prędkość wiatru w Puławach

Prędkości wiatru w Puławach

Ostatni miesiąc - Prędkość wiatru w Puławach

Prędkości wiatru w Puławach

Ostatni rok - Prędkość wiatru w Puławach

Prędkości wiatru w Puławach

Ostatnie dwa lata - Prędkość wiatru w Puławach

Prędkości wiatru w Puławach

Ciśnienie npm* to ciśnienie atmosferyczne przeliczone na poziom morza, według wzoru barometrycznego.

Automatyczne odswiezanie strony: 303 s.

Ostatni dostępny pomiar wg. czasu zimowego: 2024-06-19 05:30:00

Strona utworzona: 2024-06-19 06:50:36